Bellen mag ook! 06 22 50 65 51
Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruik van onze website laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is afhankelijk van welke diensten en functionaliteiten je op onze websites kiest te gebruiken.

Persoonsgegevens die wij verwerken
NoodzaakOpleidingen verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
  • Naam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Technische meetgegevens van jouw apparatuur zoals IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en jouw surfgedrag op onze websites
  • Informatie die je zelf invult in een open veld, zoals in het contactformulier

Waarom we je gegevens nodig hebben
NoodzaakOpleidingen kan bovenstaande gegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

Workshops
NoodzaakOpleidingen biedt je de mogelijkheid om inschrijvingen voor workshops via de website te laten verlopen. Tijdens deze inschrijving vragen wij om jouw naam, e-mailadres en telefoonnummer. Jouw naam gebruiken we om we om de inschrijving te voltooien en om tijdens de workshop je aanwezigheid te controleren. Jouw e-mailadres en telefoonnummer gebruiken we om je op de hoogte te houden met betrekking tot de workshop.

Contact
NoodzaakOpleidingen gebruikt de gegevens die je invult in het contactformulier om jouww vraag te beantwoorden en om contact met je op te nemen.

Technische gegevens
NoodzaakOpleidingen analyseert jouw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren.

Minderjarigen
Als je 16 jaar of jonger bent, dan mag je uitsluitend onder toezicht van jouw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website.

Hoe lang we gegevens bewaren
NoodzaakOpleidingen zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Delen met derden
NoodzaakOpleidingen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

In kaart brengen websitebezoek
NoodzaakOpleidingen gebruikt normaliter alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Wanneer je cookies accepteert in de cookie banner, dan plaatsen we ook niet-functionele/technische cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info (at) noodzaakopleidingen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we je om in deze kopie jouw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van jouw privacy. NoodzaakOpleidingen zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Je kunt ons ook bereiken via:
E-mailadres: info (at) noodzaakopleidingen.nl
Telefoon: 06 - 22 50 65 51
Bedrijfsadres: IJsbout 2, 6671 HA Zetten
Postadres: IJsbout 2, 6671 HA Zetten

Beveiliging
NoodzaakOpleidingen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info (at) noodzaakopleidingen.nl.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inwerkingtreding
Deze privacyverklaring is in werking getreden op 21 april 2018.
NoodzaakOpleidingen
NoodzaakOpleidingen verzorgt diverse cursussen op het gebied van BedrijfsHulpVerlening. Deze zijn vanuit de overheid verplicht gesteld voor alle bedrijven en organisaties. Ook voor jouw onderneming zijn deze cursussen dus noodzakelijk!